Privacy Waarborg

Ad Hoc Data krijgt Privacy Waarborg

Onlangs kreeg Ad Hoc Data het Privacy Waarborg van DDMA, de Data Driven Marketing Association. Daar zijn we uiteraard blij mee! Dit ‘privacyproof keurmerk’ geeft aan dat ons bedrijf de privacy wetgeving en regels bij datagebruik respecteert.

Waarom zo belangrijk?

Als leverancier van kwalitatieve bedrijfsinformatie is Ad Hoc Data een actieve speler in het dynamische speelveld van data. Zakelijke data weliswaar, maar ook hierbij kan er sprake zijn van een grijs gebied waarbinnen sommige gegevens beschouwd kunnen worden als persoonsgegevens. Dit impliceert dus een verantwoording over het gebruik van de data, door onszelf en door onze klanten. Wij nemen deze verantwoording dan ook zeer serieus en denken dat alle bedrijven in onze sector hier zorgvuldig mee om dienen te gaan.

DDMA Privacy Waarborg

Vandaar onze aanmelding voor de DDMA Privacy Waarborg, waarbij aan de hand van een uitgebreide scan wordt bepaald of organisaties betrouwbaar en voldoende transparant zijn in het gebruik van data. Op dit moment zijn er volgens deze procedure ongeveer 150 bedrijven in Nederland die het keurmerk Privacy Waarborg mogen gebruiken. In de audit wordt onder andere gekeken naar:
• Rechtmatige grondslag: kan er worden aangetoond welke grondslag er voor de marketingverwerkingen van toepassing zijn?
• Het recht op informatie: worden betrokkenen begrijpelijk en volledig geïnformeerd?
• Andere rechten van betrokkenen: kunnen betrokkenen hier een beroep op doen?
• Toestemming: is er vooraf toestemming verkregen voor bepaalde data verwerkingen (of is er een andere geldige grondslag)?

Het Privacy Waarborg, en nu?

Het behalen van de Privacy Waarborg keurmerk is voor ons uiteraard geen doel op zich. Maar het helpt ons om mogelijke verbeterpunten te vinden ten aanzien van privacy en onze processen op scherp te houden, elke dag weer. Aangezien het waarborgen van maximale privacy voor ons hoog in het vaandel staat, is het behalen van dit keurmerk wel een prachtige bevestiging voor een privacy compliant bedrijfsvoering.

Loading...