Tool laden...

Type en functie
Energie
Verblijfsobject
Pand
Perceel
Netbeheerder
{{o.text}}

Datagebruik en wetgeving
Bij het gebruik van data is het belangrijk om te handelen conform de geldende wetgeving. Het is volledig je eigen verantwoordelijkheid om hier op passende wijze mee om te gaan (zie o.a. art. 12 en 16 van onze Algemene Voorwaarden, maar we willen je graag adviseren. Afhankelijk van de doeleinden waarvoor je de data wilt gebruiken, gelden onder meer – doch niet uitsluitend - de volgende regels:

E-mailmarketing
In de Telecomwet (art. 11.7) staan de regels beschreven aangaande de verzending van e-mails. Elektronische berichten en nieuwsbrieven met reclame voor een product, dienst, bepaald idee of goed doel kunnen namelijk spam zijn. Hoe voorkom je dat je spamt? Zorg dat je voldoet aan de voorwaarden. Lees meer.

Non-mailing indicator
Een deel van de organisaties bevat een Non-mailing Indicator (in je selectie terug te vinden in de kolom NMI). Deze organisaties hebben bij het handelsregister aangegeven géén fysieke post of huis-aan-huis bezoek te wensen op het ingeschreven adres. Het is belangrijk om hun wens te respecteren. Lees meer.

Telefonische klantbenadering
Mocht je je selectie in willen zetten voor telefonische acquisitie, dan is het goed om te weten dat wanneer je potentiële klanten wil benaderen per telefoon met een commerciële, charitatieve of ideële boodschap hier, op basis van de Telecommunicatiewet, vooraf toestemming voor verkregen moet zijn, tenzij er sprake is van een klantrelatie, of wanneer het een rechtspersoon betreft. Deze regel betreft alle natuurlijke personen en dit zijn naast particulieren, dus ook eenmanszaken, VOF’s, maatschappen en CV’s. Alle andere rechtsvormen zijn niet onderhevig aan deze wetgeving. In de selectietool is een filter op rechtsvorm beschikbaar om hier specifiek op te filteren. Lees meer.

Privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze Europese regelgeving heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Een correcte naleving van deze wetgeving is een absolute noodzaak. Indien u gebruik maakt van de data, bent u verwerkingsverantwoordelijke. Gelet hierop dient u rekening met de specifieke verplichtingen die voor u gelden, waaronder:

  • De rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie van de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
  • De doelbinding van de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
  • De minimale gegevensverwerking.
  • Het nemen van alle redelijke maatregelen om de eventuele persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren. Ad Hoc Data stelt hiervoor diverse instrumenten ter uwe beschikking. Deze instrumenten dient u op stelselmatige basis gebruiken om de actualiteit en juistheid van de (persoons-)gegevens te garanderen.
  • De beperking van de duur van de eventuele persoonsgegevens.
  • Het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat eventuele persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is.

Graag akkoord geven voorafgaand aan het exporteren.

{{vm.creditsErr.err}}

Je tegoed

{{vm.credits.remainingCredits||0|number}} adressen


Je selectie:

{{vm.counts.response.data[0].COUNT||0|number}} {{vm.selectionType.name}} ({{(vm.selectionType.name=='Pand'? .12 : .07) | currency }} per record)

Subtotaal: {{ vm.simulatePricing(vm.counts.response.data[0].COUNT, vm.selectionType.name) | currency }}

{{ vm.translate(field) }}

Verfijn je selectie tot onder de 10.000 adressen

Bestandspreview

Loading...