Disclaimer

De content van deze website is door Ad Hoc Data BV met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin bestaat de mogelijkheid dat deze, bijvoorbeeld na verloop van tijd, niet (meer) geheel juist is. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Ad Hoc Data BV aangeboden informatie, of de gevolgen van ieder doen of nalaten op basis van die informatie. Ad Hoc Data is voorts niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met, onze algemene voorwaarden.

Auteursrecht

Alle auteursrechten van de content op deze website berusten bij Ad Hoc Data BV. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ad Hoc Data BV is het niet toegestaan (het geheel of een deel van) de teksten, grafische voorstellingen of andere content te verveelvoudigen dan wel openbaar te maken door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een elektronisch/geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins.

Merkbescherming

De bedrijfsnaam Ad Hoc Data, het logo en de payoffs “Bij Ad Hoc Data bent u aan het juiste adres” en "Uw nieuwe klant staat in ons bestand" zijn gedeponeerde (beeld-)merken van Ad Hoc Data BV.

 

Loading...