Wat zit er in onze database?

Ben je op zoek naar het meest complete zakelijke adressenbestand met informatie van eenmanszaken tot multinationals? Dan ben je bij Ad Hoc Data aan het juiste adres. Onze database bevat ruim 3,3 miljoen Nederlandse organisaties die wij elke maand updaten.

Maar wat zit er dan precies in onze database? Alle informatie vind je hieronder. Je kunt kiezen voor de Basis dataset of de Pand dataset. Heb je een vraag of wil je meer informatie? Wij helpen je graag verder via 070-2400862 of via onze live chat!

Basis

De Basis dataset bevat per geselecteerde organisatie in totaal 76 kolommen met informatie. Bij een losse selectie van de Basis dataset betaal je een tarief van € 0,07 per record. Kies je voor een licentie, dan beschik je op structurele basis over kwalitatieve leads én betaal je bovendien een aanzienlijk lagere prijs per record.

De Basis dataset is standaard beschikbaar bij alle licenties en bestaat uit de volgende gegevens:

Kolom
Omschrijving
Toelichting

Uniek ID-nummer toegekend door Ad Hoc Data aan elk bedrijf of organisatie (voor toepassingen zoals ontdubbelling).

Dossiernummer: het KvK-nummer waaronder de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Subdossiernummer: uitsluitend in geval van een nevenvestiging. Bij hoofdvestiging is het subdossiernummer gelijk aan 0.

Vestigingsnummer: uniek nummer van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister opgebouwd uit 8 cijfers.

Hoofd-/filiaal indicatie: geeft aan of de organisatie gekenmerkt is als hoofdvestiging met filialen, filiaal met hoofdkantoor of zelfstandig opererende organisatie. H = Hoofdvestiging, F = Filiaal Z = Zelfstandig.

Firmanaam: de naam van de organisatie, waaronder deze is ingeschreven in het Handelsregister en deelneemt aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer zonder eventuele 2e of 3e naam. Deze naam kan eventueel wijzigen.

Vennootschapsnaam: de officiële naam van de organisatie, waaronder deze is ingeschreven in het Handelsregister (en vaak deelneemt aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer) met eventuele 2e of 3e naam. Deze naam mag niet door anderen worden gebruikt en heeft alleen betrekking op vennootschappen, niet op andere rechtsvormen (in dat geval is dit veld niet gevuld).

Straatnaam vestigingsadres: de straatnaam van het vestigingsadres.

Huisnummer vestigingsadres: het huisnummer van het vestigingsadres.

Toevoeging huisnummer vestigingsadres: de toevoeging van het huisnummer van het vestigingsadres en/of een extra aanwijzing omtrent het vestigingsadres.

Postcode van het vestigingsadres.

Woonplaats vestigingsadres: de plaats van het vestigingsadres.

Gemeente waarin de organisatie is gevestigd.

Provincienaam: naam van de provincie waar de organisatie is gevestigd.

Postbusnummer van het correspondentieadres.

Postcode postbus: postcode van het postbusnummer.

Woonplaats postbus: plaats in het adres van de postbus.

Netnummer: het netnummer van de organisatie.

Abonneenummer: het abonneenummer van de organisatie.

Telefoonnummer: het volledige telefoonnummer van de organisatie.

E-mail: het algemene e-mailadres van de organisatie.

Mobiel telefoonnummer: het mobiele telefoonnummer van de organisatie.

Domeinnaam: de geregistreerde domeinnaam (internetadres).

Rechtsvorm: geeft de rechtsvorm aan, waaronder de organisatie, vereniging of stichting aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer deelneemt.

Geeft de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) van de hoofdactiviteit aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer.

Geeft de SBI-omschrijving (Standaard Bedrijfsindeling) van de hoofdactiviteit aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer.

Geeft de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) van nevenactiviteit 1 aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer.

Geeft de SBI-omschrijving (Standaard Bedrijfsindeling) van nevenactiviteit 1 aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer, voorafgegaan door de bijbehorende SBI-code.

Geeft de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) van nevenactiviteit 2 aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer.

Geeft de SBI-omschrijving (Standaard Bedrijfsindeling) van nevenactiviteit 2 aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer, voorafgegaan door de bijbehorende SBI-code.

Datum oprichting is formeel en bevat de datum van oprichtingsakte (i.g.v. een rechtspersonen, zoals BV, NV, stichting of vereniging) of startdatum bij andere rechtsvormen. Weergave: JJJJMMDD.

Omschrijving klasse werkzame personen: geeft de omschrijving voor de economische grootteklasse aan van het totale aantal werkzame personen dat in dienst is.

Functie: geeft aan onder welke functie de contactpersoon is ingeschreven in het Handelsregister (afhankelijk van de rechtsvorm).

Sekse contactpersoon: geeft het geslacht van de contactpersoon aan. M = man; V = vrouw; N = niet bekend.

Titel van de contactpersoon.

Voorletters contactpersoon: indien er een natuurlijk persoon met een functiecode is opgenomen in het Handelsregister, worden in dit veld de voorletters van deze persoon geleverd.

Tussenvoegsel contactpersoon: indien er een natuurlijk persoon met een functiecode is opgenomen in het Handelsregister, wordt in dit veld het eventuele tussenvoegsel van deze persoon geleverd.

Achternaam contactpersoon: indien er een natuurlijk persoon met een functiecode is opgenomen in het Handelsregister, wordt in dit veld de achternaam van deze persoon geleverd.

Geschatte omzet omschrijving: geeft de klasse van de geschatte omzet van een organisatie aan.

Aantal filialen: aantal filialen van de organisatie.

Vestigingsstatusindicator: indicator waarbij wordt aangegeven dat er een statuswijziging heeft plaatsgevonden ten aanzien van de vorige bestandsupdate in één van de volgende kenmerken: nieuwe inschrijving Handelsregister, nieuw in het bestand, wijziging van gegevens, failliet, opgeheven, opgeheven maar terug in het bestand, verhuisd.

Geeft de datum aan wanneer er voor het laatst een wijziging heeft plaatsgevonden in het bestand. Weergave: JJJJMMDD

De organisatie staat bekend als importerend bedrijf (zoals is opgegeven bij de KvK). True = ja.

De organisatie staat bekend als exporterend bedrijf (zoals is opgegeven bij de KvK). True = ja.

De organisatie staat bekend als dochterbedrijf, vallend onder een moederbedrijf. True = ja, False = nee.

De organisatie staat bekend als moederbedrijf met 1 of meerdere dochterbedrijven. True = ja, False = nee.

De organisatie staat geregistreerd als een franchisegever. True = ja, False = nee.

De organisatie staat geregistreerd als een franchisenemer. True = ja, False = nee.

De organisatie heeft een Twitter account. True = ja.

De organisatie heeft een Facebook account. True = ja.

De organisatie heeft een Linkedin account. True = ja.

De organisatie heeft een Webshop. True = ja.

De organisatie heeft het Thuiswinkel Waarborg. True = ja, False = nee.

De organisatie heeft een Google Analytics account. True = ja.

De organisatie staat bekend als familiebedrijf. True = ja.

De organisatie staat bekend als groeiend qua werknemersklasse, dit is een mogelijk tijdelijke status. True = ja, False = nee.

De organisatie staat bekend als stabiel qua werknemersklasse, dit is een mogelijk tijdelijke status. True = ja, False = nee.

De organisatie heeft een MVO-keurmerk. True = ja.

De naam van het CEBUCO-gebied waarin de organisatie is gevestigd. Er zijn in Nederland 50 CEBUCO-gebieden, vastgesteld door het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit (zie: www.cebuco.nl). Voor een overzicht: zie onze FAQ’s.

De code van de COROP-regio waarin de organisatie is gevestigd. Er zijn in Nederland 40 COROP-gebieden, vastgesteld door de Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeksprogramma (COROP), zie https://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/corop_subregio_s. Voor een overzicht: zie onze FAQ’s.

Naam van het EGG-gebied (Economisch Geografisch Gebied) waarin de organisatie is gevestigd. Er zijn in Nederland 129 EGG-gebieden. Voor een overzicht: zie onze FAQ’s.

De naam van het Nielsendistrict waarin de organisatie is gevestigd. Er zijn in Nederland 5 Nielsendistricten, vastgesteld door onderzoeksbureau Nielsen. Voor een overzicht: zie onze FAQ’s

Geografisch gebied op basis van de waterschapswet ingestelde openbare lichamen: Waterschappen en Hoogheemraadschappen.

Geolocatie: Coördinaat X volgens ACN (Adrescoördinaten Nederland), dit gegeven is afkomstig uit de basisregistratie gebouwen en adressen (BAG).

Geolocatie: Coördinaat Y volgens ACN (Adrescoördinaten Nederland), dit gegeven is afkomstig uit de basisregistratie gebouwen en adressen (BAG).

Geolocatie: Coördinaat X volgens ETRS89, dit gegeven is de basis van de definitie van Rijksdriehoekscoördinaten (Europees geodetisch coördinatensysteem vastgelegd in 1989).

Geolocatie: Coördinaat Y volgens ETRS89, dit gegeven is de basis van de definitie van Rijksdriehoekscoördinaten (Europees geodetisch coördinatensysteem vastgelegd in 1989).

Indicatie recent verhuisd: geeft een indicatie dat de organisatie naar alle waarschijnlijkheid recent (max. 3 maanden geleden) is verhuisd. True = ja, False = nee.

Indicatie Bedrijvenverzamelgebouw: geeft een indicatie dat de organisatie zich naar alle waarschijnlijkheid bevindt in een bedrijvenverzamelgebouw. True = ja, False = nee.

geeft aan of de organisatie, vereniging of stichting actief deelneemt aan het economisch verkeer. Bedrijven waar één of meerdere mensen per week 15 uur of langer werken, worden ‘economisch actieve’ bedrijven genoemd. True = actief, False = inactief.

Non Mailing Indicator: wordt toegekend aan organisaties die hebben aangegeven dat hun gegevens niet gebruikt mogen worden ten behoeve van direct marketing activiteiten. True = ja, False = nee.

Let op: bij gebruik van de data ten behoeve van de inzet van postmailings ben je gehouden om dit filter te gebruiken om vooraf organisaties met een NMI uit te sluiten. Heb je een bestand gedownload ten behoeve van een direct mailing campagne per post, dan ben je verplicht om dit filter te gebruiken en alleen bedrijven te selecteren die staan vermeld met de status ‘False’ op Non Mailing Indicator.

Surseance uitgesproken: geeft aan of er een surseance van betaling is uitgesproken (gegevens zijn afkomstig van de rechtbank). Indien er surseance van betaling is uitgesproken, dan is dit veld gevuld met de datum van de uitspraak. Het betreft mogelijk een tijdelijke status en de opmaak is: JJJJMMDD.

Surseance ingetrokken: geeft aan of de surseance van betaling is ingetrokken (gegevens zijn afkomstig van de rechtbank). Indien de surseance van betaling is ingetrokken, dan is dit veld gevuld met de datum van de uitspraak. Het betreft mogelijk een tijdelijke status en de opmaak is: JJJJMMDDD.

Faillissement uitgesproken: geeft aan of er een faillissement is uitgesproken (gegevens zijn afkomstig van de rechtbank). Indien er een faillissement is uitgesproken, dan is dit veld gevuld met de datum van de uitspraak. Het betreft mogelijk een tijdelijke status en de opmaak is: JJJJMMDD.

Faillissement vernietigd: geeft aan of het faillissement is vernietigd (gegevens zijn afkomstig van de rechtbank). Indien het faillissement is vernietigd, dan is dit veld gevuld met de datum van de uitspraak. Het betreft mogelijk een tijdelijke status en de opmaak is: JJJJMMDD.

Indicatie uitgeschreven vestiging: De vestiging heeft de status uitgeschreven in handelsregister, maar de gegevens zijn nog opgenomen.

Basis + pand

De Pand dataset bevat per geselecteerde organisatie in totaal 109 kolommen met informatie. Bij een losse selectie van de Pand dataset betaal je een prijs van € 0,12 per record. Kies je voor een licentie, dan beschik je op structurele basis over kwalitatieve leads én betaal je bovendien een aanzienlijk lagere prijs per adres.

De Pand dataset biedt naast alle gegevens die zijn opgenomen in de Basis dataset tevens de volgende gegevens:

Kolom Omschrijving Toelichting

Basisregistratie Adressen en gebouwen identificatienummer: Unieke code van een object toegekend door het Kadaster. Het nummer is een samenvoeging van: de Gemeentecode-Objecttypecode en het Objectvolgnummer.

Het type adresseerbaar object waaraan een nummeraanduiding is toegekend. V= Verblijfsobject, S= Standplaats, L= Ligplaats.

Een VERBLIJFSOBJECT is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en bestemd voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden. Het object kan ontsloten worden via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, zoals een gang of een trap.

Oppervlakte van het verblijfsobject in m2.

Inhoud van het verblijfsobject in m3. Een verblijfsobject is onderdeel van een pand.

Verblijfsobject gevormd: een nieuw verblijfsobject dat deel gaat uitmaken van een nog niet gebouwd pand waarvoor een bouwvergunning is verleend of dat wordt gerealiseerd in een reeds bestaand pand;

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten): een pand waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is voltooid, is vastgesteld dat het pand feitelijk in gebruik is genomen of nog niet in gebruik genomen maar wel gebruik gereed is;

Verblijfsobject in gebruik: een verblijfsobject dat feitelijk de status “Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)” had en waarvan de definitieve geometrie is ingemeten;

Verblijfsobject buiten gebruik: een verblijfsobject dat onderdeel uitmaakt van een pand dat in dusdanige bouwkundige staat is dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen.

Bouwjaar van het pand waarin de organisatie is gevestigd.

Totale oppervlakte van het pand. Een pand kan uit meerdere verblijfsobjecten en verdiepingen bestaan. Het betreft dus het oppervlakte van het totaal aantal vloeren en verblijfsobjecten.

Bouwvergunning verleend: een nieuw pand dat nog niet is gebouwd maar waarvoor wel een bouwvergunning is verleend;

Pand in gebruik: een pand dat feitelijk de status "Pand in gebruik (niet ingemeten)" had en waarvan de definitieve geometrie is ingemeten;

Sloopvergunning verleend: een pand waarvoor een sloopvergunning is verleend;

Pand buiten gebruik: een pand dat in dusdanige bouwkundige staat is dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen;

Bouw gestart: een pand waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is gestart;

Pand in gebruik (niet ingemeten): een pand waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is voltooid, is vastgesteld dat het pand feitelijk in gebruik is genomen of nog niet in gebruik genomen maar wel gebruik gereed is.

Totale oppervlakte van het met kadastrale grenzen begrensd deel van Nederlands grondgebied.

Het totaal oppervlakte van het perceel zonder objecten.

Het aantal objecten dat op het perceel met de grond is verankerd.

Is het pand of verblijfsobject een koop of een huur pand: koop, huur.

Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een woonfunctie, zoals een woonhuis, appartement, flatgebouw of woonboot. True= ja, False= nee.

Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een winkelfunctie. Denk aan supermarkten, reisbureaus en winkelcentra. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.

Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een celfunctie. Denk aan penitentiaire inrichtingen. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.

Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een bijeenkomstfunctie. Denk aan theaters, congresgebouwen, kerken etc. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.

Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een industriefunctie, werkplaats, magazijn, stal etc.True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.

Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een kantoorfunctie. Denk hierbij aan adviesbureaus, administratiekantoren, advocatenkantoren etc. True = ja, False = nee Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.

Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een logiesfunctie, zoals zomerhuisjes, hotels, motels etc. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.

Het verblijfobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een onderwijsfunctie. Dit is een gebouw met klaslokalen en collegezalen. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.

Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een overige functie. Een gebouw waarbij het verblijven van personen ondergeschikt, zoals een Trafohuisje. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.

Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een sportfunctie. Denk aan zwembaden, gymnastiekzalen, fitnescentra etc.True = ja, False = nee Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.

Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een gezondheidsfunctie: Dit biedt een gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling. True= ja, False= nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.

Energielabel van het verblijfsobject op de schaal van de EPDB-richtlijn (Europese Richtlijn Prestatie Gebouwen). Het Label kan variëren van A++ tot G, met A++ als zeer zuinig en G als geheel niet zuinig.

De score van een verblijfsobject op basis van de EPDB-richtlijn. (Europese Richtlijn Prestatie Gebouwen).

De datum dat het energielabel is uitgegeven. Een energielabel is 10 jaar geldig.

Het type pand waar een energielabel aan is toegekend: Flatwoning (overig), Galerijwoning, Maisonnette, Portiekwoning, Rijwoning tussen, Twee-onder-een-kap / rijwoning hoek, Utiliteitsbouw, Vrijstaande woning, Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte.

Beheerder van het transportnetwerk warmte (bijvoorbeeld Stadswarmte).

Beheerder van het transportnetwerk Elektra.

Beheerder van het transportnetwerk Gas.

Beheerder van het transportnetwerk waterregeling.

Pand of verblijfsobject met een correspondentie mogelijkheid.

Aantal panden of verblijfsobjecten verankerd aan de grond waarop gecorrespondeerd kan worden.
Loading...