Wat zit er in onze database?

In de database van Ad Hoc Data vind je alle bedrijven van Nederland. Met behulp van onderstaand overzicht zie je bovendien wat je in onze adressenbestanden verder terug kunt vinden. Ook vind je een uitgebreide omschrijving van de bedrijfsgegevens die je kunt downloaden. Zo maak je eenvoudig een keuze tussen onze basisset en onze complete set. Heb je specifieke vragen waar nog geen antwoord op werd gegeven? Neem dan contact op met één van onze experts via 070-2400862.

Maak jouw selectie Probeer gratis

Inhoud Database Ad Hoc Data

Database inhoud van Ad Hoc Data

Basis database

  •  7 cent per adres bij losse adressenbestanden
  •  Vanaf €55,- per maand voor maandelijks 2500 leads
  •  76 kolommen bedrijfsinformatie

Compleet database

  •  12 cent per adres bij losse adressenbestanden
  •  Vanaf € 75,- EUR per maand voor maandelijks 2500 leads
  •  109 kolommen bedrijfsinformatie (inclusief alle basis informatie)
Basis database
Kolom Omschrijving  
A AHDNR
Uniek ID-nummer toegekend door Ad Hoc Data aan elk bedrijf of organisatie (voor toepassingen zoals ontdubbelling).
B DOSSIERNR
Dossiernummer: het KvK-nummer waaronder de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
C SUBDOSSIERNR
Subdossiernummer: uitsluitend in geval van een nevenvestiging. Bij hoofdvestiging is het subdossiernummer gelijk aan 0.
D VESTIGINGSNR
Vestigingsnummer: uniek nummer van een onderneming of rechtspersoon in het Handelsregister opgebouwd uit 8 cijfers.
E HOOFDFIL
Hoofd-/filiaal indicatie: geeft aan of de organisatie gekenmerkt is als hoofdvestiging met filialen, filiaal met hoofdkantoor of zelfstandig opererende organisatie. H = Hoofdvestiging, F = Filiaal Z = Zelfstandig.
F FANAAM
Firmanaam: de naam van de organisatie, waaronder deze is ingeschreven in het Handelsregister en deelneemt aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer zonder eventuele 2e of 3e naam. Deze naam kan eventueel wijzigen.
G VENNAAM
Vennootschapsnaam: de officiële naam van de organisatie, waaronder deze is ingeschreven in het Handelsregister (en vaak deelneemt aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer) met eventuele 2e of 3e naam. Deze naam mag niet door anderen worden gebruikt en heeft alleen betrekking op vennootschappen, niet op andere rechtsvormen (in dat geval is dit veld niet gevuld).
H STRAAT
Straatnaam vestigingsadres: de straatnaam van het vestigingsadres.
I HUISNR
Huisnummer vestigingsadres: het huisnummer van het vestigingsadres.
J HUISNRTOEV
Toevoeging huisnummer vestigingsadres: de toevoeging van het huisnummer van het vestigingsadres en/of een extra aanwijzing omtrent het vestigingsadres.
K POSTCODE
Postcode van het vestigingsadres.
L WOONPLAATS
Woonplaats vestigingsadres: de plaats van het vestigingsadres.
M GEMEENTE
Gemeente waarin de organisatie is gevestigd.
N PROVNAAM
Provincienaam: naam van de provincie waar de organisatie is gevestigd.
O POSTBUSNR
Postbusnummer van het correspondentieadres.
P POSTBUSPC
Postcode postbus: postcode van het postbusnummer.
Q POSTBUSWPL
Woonplaats postbus: plaats in het adres van de postbus.
R TELNET
Netnummer: het netnummer van de organisatie.
S TELABO
Abonneenummer: het abonneenummer van de organisatie.
T TELNR
Telefoonnummer: het volledige telefoonnummer van de organisatie.
U EMAIL
E-mail: het algemene e-mailadres van de organisatie.
V MOBIEL
Mobiel telefoonnummer: het mobiele telefoonnummer van de organisatie.
W URL
Domeinnaam: de geregistreerde domeinnaam (internetadres).
X RECHTSVORM
Rechtsvorm: geeft de rechtsvorm aan, waaronder de organisatie, vereniging of stichting aan het economisch en/of maatschappelijk verkeer deelneemt.
Y SBIHOOFDACT
Geeft de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) van de hoofdactiviteit aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer.
Z OMSHOOFDACT
Geeft de SBI-omschrijving (Standaard Bedrijfsindeling) van de hoofdactiviteit aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer.
AA SBINEVENACT1
Geeft de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) van nevenactiviteit 1 aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer.
AB OMSNEVENACT1
Geeft de SBI-omschrijving (Standaard Bedrijfsindeling) van nevenactiviteit 1 aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer, voorafgegaan door de bijbehorende SBI-code.
AC SBINEVENACT2
Geeft de SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) van nevenactiviteit 2 aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer.
AD OMSNEVENACT 2
Geeft de SBI-omschrijving (Standaard Bedrijfsindeling) van nevenactiviteit 2 aan die de organisatie, vereniging of stichting ontplooit in het economisch en/of maatschappelijk verkeer, voorafgegaan door de bijbehorende SBI-code.
AE OPRICHTINGSDATUM
Datum oprichting is formeel en bevat de datum van oprichtingsakte (i.g.v. een rechtspersonen, zoals BV, NV, stichting of vereniging) of startdatum bij andere rechtsvormen. Weergave: JJJJMMDD.
AF KLASSEWP
Omschrijving klasse werkzame personen: geeft de omschrijving voor de economische grootteklasse aan van het totale aantal werkzame personen dat in dienst is.
AG CPFUNCTIE
Functie: geeft aan onder welke functie de contactpersoon is ingeschreven in het Handelsregister (afhankelijk van de rechtsvorm).
AH CPSEXE
Sekse contactpersoon: geeft het geslacht van de contactpersoon aan. M = man; V = vrouw; N = niet bekend.
AI CPTITEL
Titel van de contactpersoon.
AJ CPVOORL
Voorletters contactpersoon: indien er een natuurlijk persoon met een functiecode is opgenomen in het Handelsregister, worden in dit veld de voorletters van deze persoon geleverd.
AK CPTUSSENV
Tussenvoegsel contactpersoon: indien er een natuurlijk persoon met een functiecode is opgenomen in het Handelsregister, wordt in dit veld het eventuele tussenvoegsel van deze persoon geleverd.
AL CPACHTER
Achternaam contactpersoon: indien er een natuurlijk persoon met een functiecode is opgenomen in het Handelsregister, wordt in dit veld de achternaam van deze persoon geleverd.
AM KLASSEOMZOMS
Geschatte omzet omschrijving: geeft de klasse van de geschatte omzet van een organisatie aan.
AN FILIALEN
Aantal filialen: aantal filialen van de organisatie.
AO VSI
Vestigingsstatusindicator: indicator waarbij wordt aangegeven dat er een statuswijziging heeft plaatsgevonden ten aanzien van de vorige bestandsupdate in één van de volgende kenmerken: nieuwe inschrijving Handelsregister, nieuw in het bestand, wijziging van gegevens, failliet, opgeheven, opgeheven maar terug in het bestand, verhuisd.
AP MUTATIEDATUM
Geeft de datum aan wanneer er voor het laatst een wijziging heeft plaatsgevonden in het bestand. Weergave: JJJJMMDD
AQ IMPORTEREND
De organisatie staat bekend als importerend bedrijf (zoals is opgegeven bij de KvK). True = ja.
AR EXPORTEREND
De organisatie staat bekend als exporterend bedrijf (zoals is opgegeven bij de KvK). True = ja.
AS DOCHTERBEDRIJF
De organisatie staat bekend als dochterbedrijf, vallend onder een moederbedrijf. True = ja, False = nee.
AT MOEDERBEDRIJF
De organisatie staat bekend als moederbedrijf met 1 of meerdere dochterbedrijven. True = ja, False = nee.
AU FRANCHISEGEVER
De organisatie staat geregistreerd als een franchisegever. True = ja, False = nee.
AV FRANCHISENEMER
De organisatie staat geregistreerd als een franchisenemer. True = ja, False = nee.
AW TWITTER
De organisatie heeft een Twitter account. True = ja.
AX FACEBOOK
De organisatie heeft een Facebook account. True = ja.
AY LINKEDIN
De organisatie heeft een Linkedin account. True = ja.
AZ WEBSHOP
De organisatie heeft een Webshop. True = ja.
BA THUISWINKELWB
De organisatie heeft het Thuiswinkel Waarborg. True = ja, False = nee.
BB ANALYTICS
De organisatie heeft een Google Analytics account. True = ja.
BC FAMILIEBEDRIJF
De organisatie staat bekend als familiebedrijf. True = ja.
BD GROEIEND
De organisatie staat bekend als groeiend qua werknemersklasse, dit is een mogelijk tijdelijke status. True = ja, False = nee.
BE STABIEL
De organisatie staat bekend als stabiel qua werknemersklasse, dit is een mogelijk tijdelijke status. True = ja, False = nee.
BF MVO
De organisatie heeft een MVO-keurmerk. True = ja.
BG CEBUCONAAM
De naam van het CEBUCO-gebied waarin de organisatie is gevestigd. Er zijn in Nederland 50 CEBUCO-gebieden, vastgesteld door het Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit (zie: www.cebuco.nl). Voor een overzicht: zie onze FAQ’s.
BH COROPNAAM
De code van de COROP-regio waarin de organisatie is gevestigd. Er zijn in Nederland 40 COROP-gebieden, vastgesteld door de Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeksprogramma (COROP), zie https://www.regioatlas.nl/indelingen/indelingen_indeling/t/corop_subregio_s. Voor een overzicht: zie onze FAQ’s.
BI EGGNAAM
Naam van het EGG-gebied (Economisch Geografisch Gebied) waarin de organisatie is gevestigd. Er zijn in Nederland 129 EGG-gebieden. Voor een overzicht: zie onze FAQ’s.
BJ NIELSONOMS
De naam van het Nielsendistrict waarin de organisatie is gevestigd. Er zijn in Nederland 5 Nielsendistricten, vastgesteld door onderzoeksbureau Nielsen. Voor een overzicht: zie onze FAQ’s
BK WATERSCHAP
Geografisch gebied op basis van de waterschapswet ingestelde openbare lichamen: Waterschappen en Hoogheemraadschappen.
BL ACN_X
Geolocatie: Coördinaat X volgens ACN (Adrescoördinaten Nederland), dit gegeven is afkomstig uit de basisregistratie gebouwen en adressen (BAG).
BM ACN_Y
Geolocatie: Coördinaat Y volgens ACN (Adrescoördinaten Nederland), dit gegeven is afkomstig uit de basisregistratie gebouwen en adressen (BAG).
BN ETRS89_X
Geolocatie: Coördinaat X volgens ETRS89, dit gegeven is de basis van de definitie van Rijksdriehoekscoördinaten (Europees geodetisch coördinatensysteem vastgelegd in 1989).
BO ETRS89_Y
Geolocatie: Coördinaat Y volgens ETRS89, dit gegeven is de basis van de definitie van Rijksdriehoekscoördinaten (Europees geodetisch coördinatensysteem vastgelegd in 1989).
BP INDVERHUIS
Indicatie recent verhuisd: geeft een indicatie dat de organisatie naar alle waarschijnlijkheid recent (max. 3 maanden geleden) is verhuisd. True = ja, False = nee.
BQ INDBVG
Indicatie Bedrijvenverzamelgebouw: geeft een indicatie dat de organisatie zich naar alle waarschijnlijkheid bevindt in een bedrijvenverzamelgebouw. True = ja, False = nee.
BR ECONACTIEF
geeft aan of de organisatie, vereniging of stichting actief deelneemt aan het economisch verkeer. Bedrijven waar één of meerdere mensen per week 15 uur of langer werken, worden ‘economisch actieve’ bedrijven genoemd. True = actief, False = inactief.
BS NONMAIL

Non Mailing Indicator: wordt toegekend aan organisaties die hebben aangegeven dat hun gegevens niet gebruikt mogen worden ten behoeve van direct marketing activiteiten. True = ja, False = nee.

Let op: bij gebruik van de data ten behoeve van de inzet van postmailings ben je gehouden om dit filter te gebruiken om vooraf organisaties met een NMI uit te sluiten. Heb je een bestand gedownload ten behoeve van een direct mailing campagne per post, dan ben je verplicht om dit filter te gebruiken en alleen bedrijven te selecteren die staan vermeld met de status ‘False’ op Non Mailing Indicator.

BT SURSUIT
Surseance uitgesproken: geeft aan of er een surseance van betaling is uitgesproken (gegevens zijn afkomstig van de rechtbank). Indien er surseance van betaling is uitgesproken, dan is dit veld gevuld met de datum van de uitspraak. Het betreft mogelijk een tijdelijke status en de opmaak is: JJJJMMDD.
BU SURSIN
Surseance ingetrokken: geeft aan of de surseance van betaling is ingetrokken (gegevens zijn afkomstig van de rechtbank). Indien de surseance van betaling is ingetrokken, dan is dit veld gevuld met de datum van de uitspraak. Het betreft mogelijk een tijdelijke status en de opmaak is: JJJJMMDDD.
BV FAILUIT
Faillissement uitgesproken: geeft aan of er een faillissement is uitgesproken (gegevens zijn afkomstig van de rechtbank). Indien er een faillissement is uitgesproken, dan is dit veld gevuld met de datum van de uitspraak. Het betreft mogelijk een tijdelijke status en de opmaak is: JJJJMMDD.
BW FAILVERN
Faillissement vernietigd: geeft aan of het faillissement is vernietigd (gegevens zijn afkomstig van de rechtbank). Indien het faillissement is vernietigd, dan is dit veld gevuld met de datum van de uitspraak. Het betreft mogelijk een tijdelijke status en de opmaak is: JJJJMMDD.
BX INDUIT
Indicatie uitgeschreven vestiging: De vestiging heeft de status uitgeschreven in handelsregister, maar de gegevens zijn nog opgenomen.
Compleet database
Kolom Omschrijving  
BY BAG_ID
Basisregistratie Adressen en gebouwen identificatienummer: Unieke code van een object toegekend door het Kadaster. Het nummer is een samenvoeging van: de Gemeentecode-Objecttypecode en het Objectvolgnummer.
BZ TYPE_ADRESSEERBAAR_OBJECT
Het type adresseerbaar object waaraan een nummeraanduiding is toegekend. V= Verblijfsobject, S= Standplaats, L= Ligplaats.
CA VERBLIJFSOBJECT_WONINGTYPE
Een VERBLIJFSOBJECT is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en bestemd voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden. Het object kan ontsloten worden via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, zoals een gang of een trap.
CB VERBLIJFSOBJECT_OPPERVLAKTE
Oppervlakte van het verblijfsobject in m2.
CC VERBLIJFSOBJECT_INHOUD
Inhoud van het verblijfsobject in m3. Een verblijfsobject is onderdeel van een pand.
CD VERBLIJFSOBJECT_STATUS

Verblijfsobject gevormd: een nieuw verblijfsobject dat deel gaat uitmaken van een nog niet gebouwd pand waarvoor een bouwvergunning is verleend of dat wordt gerealiseerd in een reeds bestaand pand;

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten): een pand waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is voltooid, is vastgesteld dat het pand feitelijk in gebruik is genomen of nog niet in gebruik genomen maar wel gebruik gereed is;

Verblijfsobject in gebruik: een verblijfsobject dat feitelijk de status “Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)” had en waarvan de definitieve geometrie is ingemeten;

Verblijfsobject buiten gebruik: een verblijfsobject dat onderdeel uitmaakt van een pand dat in dusdanige bouwkundige staat is dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen.

CE PAND_BOUWJAAR
Bouwjaar van het pand waarin de organisatie is gevestigd.
CF PAND_OPPERVLAKTE
Totale oppervlakte van het pand. Een pand kan uit meerdere verblijfsobjecten en verdiepingen bestaan. Het betreft dus het oppervlakte van het totaal aantal vloeren en verblijfsobjecten.
CG PAND_STATUS

Bouwvergunning verleend: een nieuw pand dat nog niet is gebouwd maar waarvoor wel een bouwvergunning is verleend;

Pand in gebruik: een pand dat feitelijk de status "Pand in gebruik (niet ingemeten)" had en waarvan de definitieve geometrie is ingemeten;

Sloopvergunning verleend: een pand waarvoor een sloopvergunning is verleend;

Pand buiten gebruik: een pand dat in dusdanige bouwkundige staat is dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen;

Bouw gestart: een pand waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is gestart;

Pand in gebruik (niet ingemeten): een pand waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is voltooid, is vastgesteld dat het pand feitelijk in gebruik is genomen of nog niet in gebruik genomen maar wel gebruik gereed is.

CH PERCEEL_OPPERVLAKTE_TOTAAL
Totale oppervlakte van het met kadastrale grenzen begrensd deel van Nederlands grondgebied.
CI PERCEEL_OPPERVLAKTE_ONBEBOUWD
Het totaal oppervlakte van het perceel zonder objecten.
CJ PERCEEL_AANTAL_GEBOUWEN
Het aantal objecten dat op het perceel met de grond is verankerd.
CK KOOPHUUR
Is het pand of verblijfsobject een koop of een huur pand: koop, huur.
CL WOONFUNCTIE
Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een woonfunctie, zoals een woonhuis, appartement, flatgebouw of woonboot. True= ja, False= nee.
CM WINKELFUNCTIE
Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een winkelfunctie. Denk aan supermarkten, reisbureaus en winkelcentra. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.
CN CELFUNCTIE
Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een celfunctie. Denk aan penitentiaire inrichtingen. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.
CO BIJEENKOMSTFUNCTIE
Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een bijeenkomstfunctie. Denk aan theaters, congresgebouwen, kerken etc. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.
CP INDUSTRIEFUNCTIE
Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een industriefunctie, werkplaats, magazijn, stal etc.True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.
CQ KANTOORFUNCTIE
Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een kantoorfunctie. Denk hierbij aan adviesbureaus, administratiekantoren, advocatenkantoren etc. True = ja, False = nee Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.
CR LOGIESFUNCTIE
Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een logiesfunctie, zoals zomerhuisjes, hotels, motels etc. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.
CS ONDERWIJSFUNCTIE
Het verblijfobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een onderwijsfunctie. Dit is een gebouw met klaslokalen en collegezalen. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.
CT OVERIGFUNCTIE
Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een overige functie. Een gebouw waarbij het verblijven van personen ondergeschikt, zoals een Trafohuisje. True = ja, False = nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.
CU SPORTFUNCTIE
Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een sportfunctie. Denk aan zwembaden, gymnastiekzalen, fitnescentra etc.True = ja, False = nee Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.
CV GEZONDHEIDSFUNCTIE
Het verblijfsobject waarin de organisatie is gevestigd heeft een gezondheidsfunctie: Dit biedt een gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling. True= ja, False= nee. Let op: een pand kan altijd maar één functie hebben.
CW ENERGIE_LABEL
Energielabel van het verblijfsobject op de schaal van de EPDB-richtlijn (Europese Richtlijn Prestatie Gebouwen). Het Label kan variëren van A++ tot G, met A++ als zeer zuinig en G als geheel niet zuinig.
CX ENERGIE_INDEX
De score van een verblijfsobject op basis van de EPDB-richtlijn. (Europese Richtlijn Prestatie Gebouwen).
CY ENERGIE_REGISTRATIEDATUM
De datum dat het energielabel is uitgegeven. Een energielabel is 10 jaar geldig.
CZ ENERGIE_WONINGTYPE
Het type pand waar een energielabel aan is toegekend: Flatwoning (overig), Galerijwoning, Maisonnette, Portiekwoning, Rijwoning tussen, Twee-onder-een-kap / rijwoning hoek, Utiliteitsbouw, Vrijstaande woning, Woongebouw met niet-zelfstandige woonruimte.
DA NETBEHEERDER_WARMTE
Beheerder van het transportnetwerk warmte (bijvoorbeeld Stadswarmte).
DB NETBEHEERDER_ELEKTRA
Beheerder van het transportnetwerk Elektra.
DC NETBEHEERDER_GAS
Beheerder van het transportnetwerk Gas.
DD NETBEHEERDER_WATER
Beheerder van het transportnetwerk waterregeling.
DE MAILBAAR_OBJECT
Pand of verblijfsobject met een correspondentie mogelijkheid.
DF PERCEEL_AANTAL_MAILBAAR_OBJECT
Aantal panden of verblijfsobjecten verankerd aan de grond waarop gecorrespondeerd kan worden.

Klantenrecensies

Wat klanten zeggen over Ad Hoc Data

Website was heel gebruiksvriendelijk

Website was heel gebruiksvriendelijk, ook met vragen kon je steeds terecht bij een hulpvaardige werknemer. Heel tevreden over onze ervaring met Ad Hoc Data
door Spellerr 2023

Gebruikers ervaring Adhoc Data

Aangeboden dienst klopt tot in de details, fijne communicatie mogelijkheden met de medewerkers die zich flexibel opstellen en willen meedenken.
door Ruben 2023

Goede service, fijne selectietool

Erg fijn contact altijd en helpen ook goed en snel. Eerste keer voor mij dat ik zelf leads nodig heb voor de verkoop en dit gaat erg fijn, vlot en overzichtelijk via de selectietool en het persoonlijke contact.
door Jeffrey 2023

Fijn bedrijf

Fijne tent, goede bestanden. Ad Hoc heeft jarenlang onze prospectie ondersteund met accurate databestanden, totdat wij marktleider zijn geworden. Dat wil je natuurlijk!
door Jeroen 2023

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over onze data, de selectietool of onze diensten? De meest voorkomende vragen vind je hier. Klik op de vragen voor het bekijken van de antwoorden.

Algemene vragen

Ad Hoc Data is al jaren een van de grootste spelers op het gebied van marketing- en salesinformatie voor de zakelijke markt. Wij spelen voor veel organisaties in Nederland en België een belangrijke rol in het ondersteunen van B2B marketing- en salesacties. Maar ook in het analyseren van doelgroepen en het actueel houden van zorgvuldig opgebouwde zakelijke databases. Dit doen wij door middel van een zeer complete en actuele dataset van bedrijven en organisaties, uitstekende persoonlijke service en zeer gebruiksvriendelijke tools. En dat alles voor de allerbeste prijs. Zo zorgen wij ervoor dat betrouwbare, actuele en kwalitatieve bedrijfsgegevens voor iedereen bereikbaar zijn. Van eenmanszaak tot multinational, voor elke organisatie biedt Ad Hoc Data een toegankelijke online tool voor het samenstellen van effectieve datasets tegen een eerlijke prijs. Daarbij nemen wij onze verantwoordelijkheid ten aanzien privacy en security zeer serieus en hebben ons daarom aangesloten bij het platform van DDMA. Voor ons bedrijf is het behalen van de Privacy Waarborg van DDMA dan ook een belangrijke bevestiging van een privacy compliant bedrijfsvoering. Daarnaast zijn wij gecertificeerd lid van Thuiswinkel Zakelijk, hét keurmerk voor veilig en betrouwbaar online shoppen.

Ad Hoc Data beidt toegang tot een verscheidenheid aan bedrijfsinformatie, waarmee je enerzijds in onze selectietool zeer scherp jouw zakelijke doelgroep kunt samenstellen en anderzijds een uitgebreid adressenbestand ontvangt in Excel, direct klaar voor uw marketing en salesacties. Denk hierbij aan de Naw-gegevens, vaste telefoonnummers en mobiele nummers, e-mailadressen en de naam van de wettelijke vertegenwoordiger. Je kiest zelf welke gegevens je wilt gebruiken voor het selecteren van jouw doelgroep en wilt ontvangen in het adressenbestand. Klik hier voor een volledig overzicht van alle bedrijfsgegevens in onze database.

Jazeker, wij kunnen gericht op zoek naar hele specifieke informatie over jouw doelgroep. Denk hierbij aan data analyses, bestandsverrijking, data synchronisatie en meer. Lees meer over onze maatwerk diensten.

Onze bestanden worden aan het begin van elke maand kosteloos geüpdatet. Hierdoor heb je altijd beschikking over actuele gegevens. Maandelijks worden alle wijzigingen automatisch doorgevoerd: adreswijzigingen, nieuwe inschrijvingen, verwerking van uitschrijvingen en meer. In onze selectietool kun je bij de Mutatie indicator (1 van de basisfilters) eenvoudig filteren op alle wijzigingen.

Na je bestelling ontvang je direct een bevestigingsmail met een activatielink naar jouw persoonlijke bedrijfsomgeving. Hierin kun je een eigen wachtwoord aanmaken, waarna je direct aan de slag kunt met jouw adressenselecties.

Bestellen

Dat is afhankelijk van de hoeveelheid benodigde bedrijfsadressen én welke gegevens je nodig hebt in je adresbestanden. Bekijk het licentie-overzicht voor uitgebreide informatie over alle licenties.

Gebruik maken van onze database kan al vanaf €49,00 per maand. U heeft dan maandelijks toegang tot 2.500 leads, inclusief 12 maal per jaar een kosteloze update van de database. Bekijk hier al onze mogelijkheden. Liever een los adressenbestand aankopen? Geen probleem. Vanaf €0,07 per record stel je al eenvoudig een bestand samen. Kijk hier om de grote van uw doelgroep te bepalen. Alle bedragen zijn exclusief BTW en € 5,00 bestandskosten.

Jazeker, je kunt ervoor kiezen om in de selectietool je gemaakte adressenselectie direct af te rekenen. In dit geval neem je dus geen licentie voor het maken van prospectbestanden op regelmatige basis. Hiervoor kun je uiteraard altijd achteraf nog kiezen.

Ja, wij hebben een database met alle circa 1,4 miljoen Belgische bedrijven en organisaties beschikbaar. Tegen een vergelijkbaar aantrekkelijk prijs/kwaliteitsniveau kun je aan de slag met onze database voor het vinden van je zakelijke doelgroepen in België. Dat kan al vanaf € 35 per maand bij 5.000 leads (op basis van uitsluitend basisfilters). Meer weten of gelijk een doelgroepselectie maken? Bekijk onze Belgische website!

Zowel bij een licentie als bij het afnemen van een los adresbestand ontvang je direct na het plaatsen van je bestelling twee mailberichten. Dat is een bevestigingsmail én een mail met daarin een activatielink voor toegang tot de portal. Heb je deze berichten niet ontvangen? Dan zijn deze misschien in je spambox beland. Het is van belang om deze activatielink nog dezelfde dag te gebruiken; hiermee kun je je persoonlijke account aanmaken. Gebruik maken van onze marketing database kan dus binnen enkele minuten!

Vind je niet de informatie die je zoekt? Bekijk onze FAQ

Loading...