BMNR

Zakelijk bellen; wat zijn de regels binnen het BMNR?

Telemarketing is nog steeds een krachtig en doeltreffend middel bij klantbenadering. Niet alleen om nieuwe klanten te werven, maar ook voor het upsellen van je bestaande klanten. ‘Een beller is sneller’ is een mooie bondige kreet, stammend uit ‘het jaar kruik’ en nog steeds waar. Dat je niet iedereen zomaar mag bellen, is geen nieuws. Maar met een toenemende aandacht voor mogelijke irritatie door telefonische verkoop, is het tijd om de regels bij telemarketing weer eens onder de loep te nemen.

Het BMNR

De Telecommunicatiewet uit 1998 reguleert de regels rondom telemarketing. Deze wet werd in 2009 uitgebreid met de inwerkingtreding van het Bel Me Niet Register. Het BMNR bevat uitsluitend telefoonnummers van natuurlijke personen. Zij melden zich hiermee af voor al het telefonische verkeer met een commerciële, ideële of charitatieve strekking. Het is dus verboden om partijen vermeld in dit register telefonisch te benaderen, voor zover deze niet tot je klantenkring behoren. Bovendien zijn bedrijven verplicht om tijdens een telefoongesprek natuurlijke personen te informeren over het BMNR.

Naast consumenten vallen onder ‘natuurlijke personen’ ook bedrijven met de volgende rechtsvormen: eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap (CV). Ga je dus aan de slag met B2B telemarketing campagnes gericht op het vinden nieuwe klanten? Dan ben je verplicht om je bellijsten te synchroniseren met het BMNR voor zover je bestand natuurlijke personen bevat. Je bent verplicht om zelf elke campagne aan te melden en je moet bij eventuele klachten aan kunnen tonen dat je het BMNR geraadpleegd hebt. Doe je dat niet en bel je toch bedrijven die zijn ingeschreven in het BMNR, dan riskeer je een pittige boete.

Wie mag je dan nog wel bellen?

Wil je je richten op telefonische acquisitie zonder rekening te hoeven houden met het BMNR, dan is het verstandig om je op andere rechtsvormen te richten. Bij belacties gericht op de zogenaamde rechtspersonen, zoals BV’s, NV’s, stichtingen en andere rechtsvormen, heb je geen beperking vanuit het BMNR. Deze kun je probleemloos benaderen. Ook voormalige klanten mag je gewoon bellen voor zover het gerelateerd is aan diensten/producten die in het verleden zijn afgenomen. En bestaande klanten mag je bijvoorbeeld met upselling acties benaderen. Maakt je klant of oudklant hier bezwaar tegen, dan kan men zich beroepen op het Recht van verzet. Richt dus je organisatie dusdanig in dat je deze klanten ook niet meer telefonisch benadert.

Recente ontwikkelingen

Over het kanaal telemarketing is er overigens recent nieuwe stof opgewaaid. Aanleiding was een voorstel van staatssecretaris Mona Keijzer op 8 oktober jl. Hierin stelde zij aan de Tweede Kamer voor om al het belverkeer, dus ook richting bestaande klanten en rechtspersonen, aan banden te leggen. De strekking van haar voorstel is om telemarketing uitsluitend toe te staan op basis van opt-in, een expliciete goedkeuring door de ontvanger. Keijzer wil deze vernieuwde regelgeving doorvoeren met de invoering van de e-Privacywetgeving. Dat kan nog even duren, naar verwachting is dat niet eerder dan in 2020. Tot die tijd is het nog onzeker in hoeverre het voorstel zal worden overgenomen en is een opt-in niet nodig.

Kansen met telemarketing

Telemarketing biedt je nog steeds mooie kansen voor het effectief benaderen van je doelgroep, mits je je aan de regels houdt. Samengevat komen deze hier op neer:

- Houd bij belacties gericht op natuurlijke personen (eenmanszaken, VOF’s, CV’s en maatschappen) rekening met het BMNR en synchroniseer je belbestand met het register. Je kunt een betaalde licentie bij het BMNR aanschaffen vanaf € 175,- per pakket voor 10.000 opschoningen.

- Rechtspersonen, zoals BV’s en NV’s, mag je wel telefonisch benaderen en komen niet voor in het BMNR.

- Bestaande en voormalige klanten mag je nog wel telefonisch benaderen, tenzij men gebruik wil maken van het Recht van verzet. Zorg ervoor dat je je CRM zo inricht dat deze gevallen eenvoudig kunnen worden uitgefilterd voor belacties.

Maar los van de regelgeving en wellicht ten overvloede, is het natuurlijk altijd heel belangrijk om iedereen op een nette manier te woord te staan. Verkoop (zeker in B2B) is het resultaat van een goede relatie en die bouw je niet op door mensen te irriteren. Wees dus altijd vriendelijk en correct. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat een slechte telemarketingcampagne ook een negatief effect kan hebben op je merk. Verwacht niet dat mensen spontaan iets bij je komen kopen als je ze eerst telefonisch hebt lastig gevallen. Nogmaals, blijf vriendelijk en respecteer eenieders keuze.

Vragen?

Heb je vragen over een optimale inzet van telemarketing en de regels hierbij? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met je mee! Of vraag onze whitepaper Telefonische Acquisitie en/of Bel Me Niet Register aan. Veel succes met je belacties!

Onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van meer interessant nieuws?

Meld je dan aan voor onze 2 maandelijkse gratis nieuwsbrief!